Arfon Physiotherapy

Ymarfer/Prescripsiwn y Gampfa

Fel Ffisiotherapyddion gallwn ddefnyddio ein sgiliau â dwylo i alluogi symudiad mwy cywir yn dechnegol. Mae’n bwysig fod hyn yn cael ei gefnogi gydag ymarferion priodol- y mae’n hanfodol fod yr ymarferion yr ydych yn eu dewis yn cydweddu â’ch math chi o batrwm symudiad, yn enwedig yn ystod camau cynnar y cynefino. Rydym yn cynnig gwasanaeth i bontio’r bwlch hwn drwy drafod dull priodol i’ch dychwelyd chi a’ch datblygu gyda eich ymarfer.