Arfon Physiotherapy

Triniaeth Niweidiau Chwaraeon

Mae ein Ffisiotherapyddion yn brofiadol mewn trin niweidiau chwaraeon mewn cleifion o bob oed ac ar bob lefel- mae cleifion y gorffennol wedi cynnwys Olympiaid, pobl chwareaon broffesiynol hyd yn oed cyflwynwyr chwaraeon teledu! Mae niweidiau chwaraeon yn aml yn rhwystredig a chymhleth- a’r cwestiwn pwysig yw PAM?  Bydd ein asesiadau mewn dyfnder ac yn eich helpu i reoli eich problem, helpu i atal ailddigwyddiad, a’ch adfer i allu gwneud yr hyn yr ydych wrth eich bodd yn ei wneud!