Arfon Physiotherapy

Sgrinio

Sgrinio Cyhyrysgerbydol- byddwch yn rhagweithiol ac nid adweitheddol!

Mae atal yn well na gwellhad. Mae athletwyr yn cael eu sgrinio yn flynyddol er mwyn ymyriadau sgrinio cynnar yn aml yn galluogi gwell hunan reolaeth gyda llai o ymyrraeth y therapydd. Mae’r problemau yn cael llai o amser i reddfu yn y corff. Yn gyffredinol nid yw’r dull hwn fel arfer yn cael ei hybu ( efallai oherwydd pyder y gallai greu gorwyliadwriaeth) ond y gwahaniaeth yw os ydych yn mynd am aur yna y mae’n iawn i fod yn rhagweithiol ac yn ymddiddori yn eich iechyd corfforol- ond a yw rôl yr enillydd cyflog yn llai pwysig?