Arfon Physiotherapy

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau i’r clinig trwy Ffordd Caernarfon, Bangor (Oddi ar yr A5 wrth Tesco)

Dewch i Fangor trwy Ffordd Caernarfon, gan ddilyn y ffordd i fyny a thuag at yr orsaf gan gadw i’r lôn dde. Unwaith y byddwch wedi troi i’r dde yn y goleuadau traffig ger yr orsaf, symudwch i’r ochr chwith, fel na fyddwch yn wynebu set arall o oleuadau traffig. Mae’r ffordd yma yn arwain tuag at Marks and Spencers, ac wrth y gylchfan fechan cymrwch yr ail allanfa fydd yn eich harwain i lawr Ffordd Sackville.

Ar ddiwedd Ffordd Sackville (cyn i’r ffordd droi i’r dde) mae maes parcio ar y chwith (ar ôl tafarn Glanrafon- sydd wedi ei beintio yn felyn). Os ydych yn parcio yn y maes parcio, yna mae Ffisiotherapi Arfon i’r dde o’r dafarn felyn, a’r tri tŷ gwyn. Ewch trwy’r giatiau metel, ac fe welwch ni – yr adeilad mawr sydd yn syth o’ch blaen.

Cyfarwyddiadau i’r clinig trwy Bangor Uchaf (Fordd Caergybi)

Dilynwch y ffordd cyn belled â’r orsaf, trowch i’r chwith, ac arhoswch ar y lôn chwith nes i chi gyrraedd y gylchfan fechan. Wrth y gylchfan fechan cymrwch yr ail allanfa, a byddwch ar Ffordd Sackville.

Ar ddiwedd Ffordd Sackville (cyn i’r ffordd droi i’r dde) mae maes parcio ar y chwith (ar ôl tafarn Glanrafon- sydd wedi ei beintio yn felyn). Os ydych yn parcio yn y maes parcio, yna mae Ffisiotherapi Arfon i’r  dde o’r dafarn felyn, a’r tri tŷ gwyn. Ewch trwy’r giatiau metel, ac fe welwch ni – yr adeilad mawr sydd yn syth o’ch blaen.

Cyfarwyddiadau o ganol y dref (Cloc) ymlaen am y Brifysgol.

Gan gychwyn yng nghanol y dref, yn cerdded o gyfeiriad y cloc tuag at y Brifysgol fe baswich y Gadeirlan ar y dde. Dilynwch y palmant yr holl ffordd tuag at dafarn Glanrafon (wedi ei beintio’n felyn).Mae Ffisiotherapi Arfon wedi ei leoli i’r dde o’r dafarn felyn a’r tri tŷ gwyn.  Ewch trwy’r giatiau metel, ac fe welwch ni-  yr adeilad mawr sydd yn syth o’ch blaen.

Cyfarwyddiadau i’r clinig o’r A55.

Gadewch yr A55 ar gyffordd 10 tuag at canol dinas Bangor. Drwy Llandegai, dilynwch y ffordd am y chwith. Ewch heibio Marks and Spencers, ymlaen ar hyd y gylchfan fechan nesaf, gan aros ar y lôn chwith nes i chi gyrraedd yr ail gylchfan nesaf, yna cymrwch yr allanfa gyntaf i’r chwith, ar hyd Ffordd Sackville.

Ar ddiwedd Ffordd Sackville (cyn i’r ffordd droi i’r dde) mae maes parcio ar y chwith (ar ôl tafarn Glanrafon- sydd wedi ei beintio yn felyn). Os ydych yn parcio yn y maes parcio, yna mae Ffisiotherapi Arfon i’r dde o’r dafarn felyn, a’r tri tŷ gwyn. Ewch trwy’r giatiau metel, ac fe welwch ni – yr adeilad mawr sydd yn syth o’ch blaen.