Arfon Physiotherapy

Gwobrau ac Achrediadau

Mae ein Ffisiotherapyddion i gyd yn aelodau o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion,  a’r Cyngor Iechyd Proffesiynol. Am fwy o fanylion am bwysigrwydd yr aelodaethau, dilynnwch y cysylltiadau ar ein tudalen broffesiynol.

 

Diploma Ȏl-radd mewn Ffisiotherapi Llawdriniad.

Fe gyflawnodd Nikki flwyddyn o astudio llwyddiannus yn Perth, Awstralia ym 1996 gyda’i mentor Bob Elvey a llawer o ffisiotherapyddion/darlithwyr eraill uchel eu parch e.e Peter O’Sullivan, Toby Hall, Brian Edwards, Mike Moraghan, Max Zusman a Kim Robinson.

 

MACP-  Mae’r Aelodaeth ar gyfer Cymdeithas Cyhyrysgerbydol Ffisiotherapyddion Siatredig yn cael ei ennill drwy gwblhau astudiaeth ôl-radd eang a thrwy gyrraedd safon cydnabyddedig o ragoriaeth mewn problemau niwrgyhyrysgerbydol. Gweler y dudalen broffesiynol.

 

Diploma Ȏl-radd mewn Addysg (Cynghori)

Fe gwblhaodd Nikki gwrs dwy flynedd rhan amser ym 2010- mae hyn yn cysylltu i ffisiotherapi ar sawl lefel gan ei hi bod wedi mabwysiadu’r dull seicogymdeithasol gyfannol yn y clinig.

 

MAACP– Cymdeithas Aciwbigo Ffisiotherapyddion Siartredig.

Drwy gwblhau cwrs achrededig ôl-radd mewn Aciwbigo, mae’r aelodaeth yn dynodi cymhwyster  proffesiynol safonol i weinyddu Aciwbigo. Mae datblygiad proffesiynol parhaus ar ffurf cyrsiau yn y pwnc yn rhan hanfodol o’r aelodaeth sy’n sicrhau y driniaeth ddiweddaraf  o’r safon uchaf