Arfon Physiotherapy

Gwath papur

 

Rydym wedi cynnwys peth o’r gwaith papur yr ydym angen i chi ei gwblhau cyn eich sesiwn ac wedi hyn yn yr arolwg bodlonrwydd!

Fe gewch gwblhau rhain cyn eich apwyntiad os ydych yn dymuno lleihau yr amser a dreulir ar waith papur o fewn y clinig. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno, fe wnaiff eich ffisiotherapydd eich helpu i’w cwblhau.

Mae’n bwysig ein bod yn cytuno beth yw eich anghenion penodol yn ystod y driniaeth.  Ar gyfer rhai pobl efallai mai dim ond esmwythad o boen fydd angen, ond efallai fod gan eraill amcanion mwy uchelgeisiol. Yn gyffredinol mae’n gytunedig y dylai amcanion fod yn SMART- Penodol, Mesuradwy, Cyflawnadwy, Realistig, ac Amserliniadwy-PMCRA.  Fodd bynnag yn bersonol rwyf yn credu y gall ein systemau cred fod yn gyfyngedig iawn, ac felly gallwn drafod a newid beth a gredwch chi sy’n gyflawnadwy a realistig- ac efallai y byddwch yn cael eich synnu mewn modd pleserus!