Arfon Physiotherapy

Ein Athroniaeth

Mae athroniaeth sylfaenol y clinic wedi ei selio ar y gred fod angen i ni weithio gyda phrosesau gwella naturiol y corff, sy’n gymorth i hyrwyddo newid sydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd hir dymor. Mae addysg a hawl y claf yn allweddol yn y broses hon er mwyn hybu cyfranogiad llawn y claf fydd yn y pen draw yn osgoi dibyniaeth ar therapi.

Ein nôd yw i reoli achos eich anhwylder yn hytrach na thrin eich symptomau yn unig.Yn gyntaf byddwn yn darganfod hanes eich problem, yna yn ymgymryd ag archwiliad clinigol trylwyr fydd yn arwain at ddeiagnosis a chynllun rheoli penodol addas.

Ar ddiwedd eich sesiwn gyntaf bydd gennych syniad clir o beth yw’r broblem,cwrs y driniaeth sydd i’w ymgymryd, a bydd eich triniaeth eisoes wedi cychwyn. Byddwch hefyd yn derbyn rhaglen unigol o ymarferion i’w gwneud gartref fydd yn gymorth i gynnnal y cynnydd a wnaed yn ystod y therapi.