Arfon Physiotherapy

Dewch i gyfarfod y tȋm

Mae gan Clinig Bangor (Gogledd Cymru) 1 Ffisiotherapydd Siartredig.

Nikki Davies MCSP MACP MHPC 

Mae Nikki yn arbenigo mewn trin poen y cefn (dwys a chronig) problemau niwro-gyhyrysgerbydol ac anafiadau chwaraeon. Mae hi wedi gweithio fel Ffisiotherapydd gyda Thȋm Rygbi Munster yn ystod eu hymgyrch Ewropeaidd lwyddiannus, Taleithiau Cyfunol Iwerddon, a Chyngor Chwaraeon Iwerddon ac yn meddu ar flynyddoedd helaeth o brofiad mewn practis preifat.   Darllenwch fwy am Nikki