Arfon Physiotherapy

Beth yw Ffisiotherapi?

 

Ffisiotherapi yw dull gyfunol o drin meinwe meddal, symudiad llacio niwral a chymal, llawdriniad ac ymarfer. Bydd y dull benodol wedi ei theilwrio i gwrdd â’r broses o adferiad, ac yn gysylltiedig â’r claf trwy gydol yr amser.

 

Pam Ffisiotherapi yn Ffisiotherapi Arfon? 

Mae Ffisiotherapi yn unigryw yn yr ystyr ei fod yn asesiad gyfan o dair system bwysig o fewn problemau niwro-gyhyrysgerbydol; y cymalau,cyhyrau a’r nerfau. Bydd yr asesiad wedyn yn cael ei gyfuno i broses driniaethol integral, tra bo ei gôl tymor hir yn parhau i atal y siawns o ail ddigwyddiad drwy addysg, dealltwriaeth a chyfranogiad y claf. Nid yw’r dull yn un goddefol, a byddwch yn cymryd rhan weithredol yn eich rôl o adferiad o’r sesiwn gyntaf, ac yn y modd yma yn dysgu sut i reoli’r broblem sy’n osgoi achosion o ddibyniaeth ar driniaeth.

 

Pa mor hir yw’r apwyntiadau? 

Mae asesiad trwyadl cyntaf yn cymryd hyd at awr, ac unrhyw driniaethau arferol dilynol hyd at 30 munud.

 

Ydw’i angen cael fy nghyfeirio? 

Na dim o gwbl, nid oes angen i chi gael eich cyfeirio gan feddyg ar gyfer ffisiotherapi, fodd bynnag mae’n bwysig gweithio’n agos gyda’ch meddyg teulu mewn rhai amgylchiadau.

 

Beth yw’r polisi cansladau? 

Mae angen 24 awr o rybudd ar gyfer cansladau neu ddiffyg presenoldeb o holl apwyntiadau, fel arall bydd ffi diffyg presenoldeg i’w dalu.

 

Pa pryd mae’r clinig ar agor? 

Dyma ein oriau agor ar hyn o bryd:

  • Dydd Llun: 8.30yb – 5.00yh
  • Dydd Mawrth: 8.30yb – 5.00yh
  • Dydd Mercher: 8.30yb – 5.00yh
  • Dydd Iau: 8.30yb – 5.00yh
  • Dydd Gwener: 8.30yb – 2.30yh

 

Pe byddech yn ffonio yn ystod yr oriau uchod ac yn cael eich cyfeirio i’r peiriant ateb, fe fyddwn yn brysur, felly gadewch eich enw a’ch cyfeiriad os gwelwch yn dda, ac fe wnawn roi galwad i chi cyn gynted â bo modd.

 

Beth ddyliwn ei wisgo ar gyfer y sesiwn? 

Byddai’n syniad da i chi wisgo dillad llac a chyfforddus fel dillad chwaraeon. Fodd bynnag, mae’n arferol er mwyn asesu’r broblem yn drwyadl i chi dynnu rhai o’ch dillad fel bod y Ffisiotherapydd yn gallu asesu’r lleoliad ac unrhyw achosion o symudiad fydd yn bodoli. Mae topiau fest a shorts yn ddefnyddiol.

 

Faint mae sesiwn yn ei gostio? 

Yn Ffisiotherapi Arfon, bydd eich asesiad a thriniaeth cychwynnol yn costio £55 a thriniaeth pellach yn costio £40.

Os oes gennych gwestiwn neu yr hoffech wybodaeth pellach,os gwelwch yn dda  peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Cofiwch bod  rhwydd hynt i chi gysylltu â ni os ydych yn teimlo bod angen ychwanegu unrhyw beth i’r dudalen hon.