Arfon Physiotherapy

Amdanom ni

Mae Ffisiotherapi Arfon yn ganolfan o ragoriaeth wedi ei lleoli ym Mangor (Gogledd Cymru) sy’n arbenigo mewn triniaeth gyflawn, ac adferiad o anhwylderau cyhyrysgerbydol.

Mae’r clinig mewn lleoliad ganolog gyda digonedd o le parcio ‘talu ac arddangos’ gan gynnwys parcio anabl. Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda bod ein wardeiniaid traffig lleol yn hynod o effeithiol wrth ei gwaith.

Mae gan ein clinig Ffisiotherapi ystafelloedd triniaethau modern ar y llawr gwaelod gyda mynediad i’r anabl, a stiwdio olau helaeth i fyny’r grisiau. Rydym yn fwy na pharod i gynnig gwasanaeth dan warchodaeth ar gyfer cleientiaid nerfus